ŁADOWANIE

Wpisz by wyszukać

Udostępnij

Faktoring coraz częściej zastępuje kredyt obrotowy. W porównaniu z nim ma dużą zaletę: nie zawsze firma musi wykazać się dobrą historią kredytową czy posiadanymi zabezpieczeniami. Najważniejsi są wiarygodni kontrahenci.

Finansowanie faktoringiem, oprócz poprawy płynności finansowej firmy, pomaga w zmobilizowaniu odbiorców towarów i usług do terminowego regulowania zobowiązań oraz ogranicza czas poświęcany na nadzorowanie należności, co ma niebagatelne znaczenie zwłaszcza przy dużej liczbie rachunków.

Firma nie musi się troszczyć o windykację faktur przekazanych do faktoringu. Ma też szansę na otrzymanie dużo większej linii faktoringowej niż w przypadku kredytu, ponieważ dzięki rozproszeniu ryzyka płatności – bank lub firma faktoringowa – może zaangażować więcej pieniędzy w ramach jednej umowy. Z usługi korzystają więc nawet niewielkie firmy, które mają bardzo wielu kontrahentów i wystawiają faktury często na niewysokie kwoty.

Warto jednak wiedzieć, jak zacząć i gdzie się zwrócić, bo faktoring to nie tylko sprzedaż nieprzeterminowanych faktur i wcześniejsze odzyskanie pieniędzy, ale także oddanie w zarządzanie wierzytelności, przerzucenie na faktora księgowania ich, raportowania i w razie potrzeby rozpoczęcia czynności windykacyjnych: wysyłanie wezwań do zapłaty i naliczanie odsetek za opóźnienia w płatnościach.

W Polsce funkcjonuje coraz więcej firm faktoringowych oraz banków świadczących te usługi. Wybór firmy faktoringowej nie jest więc prosty – zwłaszcza kiedy ma spełnić oczekiwania przedsiębiorcy.

Jarosław Poloczek, zastępca dyrektora handlowego ds. faktoringu w Coface, radzi przed podpisaniem umowy sprawdzić wiarygodność i profesjonalizm faktora. Warto dowiedzieć się, czy firma faktoringowa obsługuje podmioty gospodarcze, na temat których łatwo znajdziemy upublicznione informacje.

– Jeżeli w portfelu klientów faktora znajdują się duże spółki giełdowe, jest to ważne wskazanie potwierdzające jego pełne przygotowanie do profesjonalnej obsługi transakcji faktoringowych – podkreśla Jarosław Poloczek.

Ważną informacją jest też przynależność do krajowych i międzynarodowych związków zrzeszających firmy faktoringowe np. International Factor Group czy Factors Chain International.

– W naszym kraju działa Polski Związek Faktorów, którego członkami są czołowe firmy faktoringowe i banki oferujące faktoring – dodaje ekspert.

Dobrą wskazówką jest wsparcie firmy faktoringowej przez silną grupę bankową, zapewniającą refinansowanie należności, co jest szczególnie istotne w przypadku dużych transakcji.

– Wybierając firmę faktoringową, klienci powinni zwracać uwagę na to, czy faktor będzie mógł zaproponować produkty możliwie najlepiej dostosowane do oczekiwań. Firmy nauczyły się już, że faktoring nie jest tylko alternatywą dla kredytu bankowego, ale oferuje coś więcej poza samym finansowaniem – przejęcie ryzyka, administrowanie należnościami czy obsługę windykacyjną. Jeżeli firma potrzebuje nie tylko finansowania, powinna szukać partnera, który obsłuży ją kompleksowo i zaoferuje produkt, który całościowo obejmie ochronę należności handlowych – radzi ekspert Coface.

Faktoring może być skutecznym narzędziem poprawiania płynności, ale warto wiedzieć, ile może kosztować. Jarosław Poloczek zapewnia, że zaskakująco mniej, niż się powszechnie uważa, choć nie ma jednej, stałej ceny.

– Koszty faktoringu są uzależnione od wielu czynników, tj. zakresu współpracy (wysokość limitu finansowania), branży, w której działa klient, jakości portfela kontrahentów włączonych do umowy, standingu finansowego klienta, oferowanych terminów płatności oraz waluty sprzedaży – tłumaczy ekspert.

Do standardowych kosztów faktoringu zalicza opłatę wstępną, czyli przygotowawczą, prowizję operacyjną oraz odsetki z tytułu finansowania. Opłata wstępna od udzielonego przez faktora limitu finansowania jest naliczana raz w roku lub jednorazowo. Waha się od 0,10 do 0,80 proc. Im wyższy limit, tym procentowo jest niższa. Opłata ta powinna być tożsama dla faktoringu eksportowego oraz krajowego.

Prowizja operacyjna jest pobierana od nabywanych przez faktora wierzytelności. Jej wysokość jest uzależniona od oferowanych przez klienta terminów płatności. Im krótsze, tym prowizja operacyjna pobierana przez faktorów powinna być niższa.

“Firmy nauczyły się już, że faktoring nie jest tylko alternatywą dla kredytu bankowego, ale oferuje coś więcej poza samym finansowaniem.”

W przypadku faktoringu pełnego, na polisie faktora, do prowizji operacyjnej doliczany jest również koszt ubezpieczenia, który średnio oscyluje w granicach 0,15-0,40 proc.

– Często w umowach faktoringowych stosowane są progi prowizyjne, np. dla faktur z terminami płatności do 30 dni – wartość prowizji X. Dla faktur z terminami płatności od 31 do 60 dni – wartość prowizji Y – dodaje Jarosław Poloczek.

Oprocentowanie odsetek z tytułu finansowania najczęściej oparte jest na stawkach referencyjnych WIBOR 1M, EURIBOR 1M, LIBOR 1M, powiększonych o ustaloną z faktorem marżę.

– Stawka bazowa jest uzależniona od waluty, która jest podstawą finansowania. Co do zasady – marże stosowane przez instytucje faktoringowe dla walut obcych są nieznacznie wyższe w porównaniu z walutą krajową. Średnio różnica wynosi od 0,20 do 0,40 proc. – wyjaśnia ekspert.

Po wyborze instytucji trzeba przygotować dokumenty. W firmach faktoringowych są to przede wszystkim dokumenty rejestrowe, czyli wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, odpis z KRS oraz decyzja o nadaniu NIP i REGON. Wymagane są również sprawozdania finansowe, zaświadczenie z ZUS i US, rozrachunki z dostawcami i odbiorcami, kopie umów kredytowych, czasem opinie bankowe. Dodatkowymi dokumentami jest lista odbiorców do faktoringu, wniosek o faktoring i o limity. W bankach, np. ING Banku Śląskim, składa się wniosek o produkt kredytowy (faktoring), do którego wypełnia się załączniki umieszczone na stronie internetowej banku.

Po przesłaniu niezbędnych dokumentów pozostanie tylko podpisanie umowy faktoringowej, która określi warunki i zasady współpracy – m.in.: jakie faktury będą objęte finansowaniem, jakie będą koszty faktoringu, jaki limit finansowania, jakie usługi dodatkowe faktor będzie świadczył.

Kolejnym etapem jest rozpoczęcie finansowania konkretnych wierzytelności. Przedsiębiorca musi więc przesłać do faktora faktury potwierdzone u odbiorcy, które będą postawą do zasilenia jego konta przez faktora. Czas od momentu przesłania wymaganych dokumentów do momentu otrzymania pieniędzy jest różny. Czasem trwa dwie godziny, a czasem nawet 48 godzin. Warto to doprecyzować.

Tagi:
Następny artykuł

Zostaw komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *