Businessman

18-11-2017 businessman.pl patronuje

Facebook

Office world

Nadchodzi dekada zmian w designie

Współczesne biuro jest zróżnicowane i wielowymiarowe. Ogromne znaczenie zyskuje idea różnorodności wynikająca z obecności w miejscu pracy przedstawicieli różnych narodowości, różnych płci, introwertyków i ekstrawertyków.

Elżbieta Wrzecionkowska

Ze względu na większe niż kiedykolwiek zróżnicowanie pracowników, uniwersalne rozwiązania już się nie sprawdzają. Granice – od geograficznych po wynikające z różnicy płci, wieku oraz cech fizycznych i psychicznych – zacierają się w miejscu pracy.
Wymaga to zmiany podejścia do projektowania biur oraz wprowadzania nowych koncepcji. Obecnie obserwujemy trzy główne zmiany wymagające odejścia od dotychczasowego sposobu myślenia. Po pierwsze – biuro przyszłości to miejsce pracy czterech pokoleń. Rozwiązania cyfrowe umożliwiają dłuższą pracę zawodową i poszerzanie umiejętności; młodzi, dojrzali i starsi pracownicy współpracują już ze sobą, tworząc czteropokoleniowe zespoły. Sposób, w jaki poszczególne pokolenia myślą i działają, coraz silniej wpływa na proces projektowania biur.
Druga, nie mniej istotna sprawa, to równouprawnienie kobiet. Kobiety inaczej projektują przedmioty i przestrzeń niż mężczyźni. Współczesne podejście charakteryzuje się dążeniem do zapewnienia równości kobiet i mężczyzn w pracy. Zjawisko to określone zostało jako design różnorodności.
Inna kwestia to usposobienie .Każdy człowiek w inny sposób rozwiązuje problemy. Jest to w największym stopniu związane z różnicami między introwertykami i ekstrawertykami. Współczesne miejsca pracy starają się dopasować do potrzeb obu grup. To pozwala na wykorzystanie talentów o różnej osobowości.

Srebrne tsunami
W krajach Zachodu piramida wieku odwraca się. Żyjemy i pracujemy coraz dłużej, ale mamy coraz mniej dzieci. A to znaczy, że coraz częściej 24-latkowie będą pracować razem z 74-latkami. Badania przeprowadzone niedawno przez Brytyjską Komisję ds. Zatrudnienia i Umiejętności (UK Commission for Employment and Skills – UKCES) wykazały, że ponieważ coraz więcej ludzi decyduje się na przejście na emeryturę w siódmej lub ósmej dekadzie życia, zespoły w zakładach pracy coraz częściej obejmują cztery pokolenia. Jednak według Instytutu Personelu i Rozwoju (Chartered Institute of Personnel and Development – CIPD) dwie trzecie brytyjskich pracodawców nie posiada strategii zarządzania zespołem o tak zróżnicowanej strukturze wiekowej. Stworzony w USA termin „srebrne tsunami” opisuje, jaki wpływ na rynek mogą wywrzeć pracownicy ze starszego pokolenia.
Współpraca między pokoleniami jest nieunikniona. Należy jednak zastanowić się, jak ją ułatwić. Z jednej strony starsi pracownicy są przyzwyczajeni do przestrzegania standardowych procedur, pracy bez pomocy rozwiązań cyfrowych, w środowisku zdominowanym przez mężczyzn. Z drugiej – młode pokolenie i pokolenia, które nadejdą po nich, to tzw. „cyfrowi tubylcy” – osoby od urodzenia żyjące w świecie internetu i zróżnicowanej pod względem płci siły roboczej. Dodatkowo sam proces starzenia pociąga za sobą wiele zmian psychofizycznych.

Design różnorodności
Takie różnice nieuchronnie prowadzą do napięć, które – na szczęście – mogą przyczynić się do wzrostu kreatywności. Dzięki odpowiedniemu podejściu do projektowania międzypokoleniowa współpraca staje się możliwa. Po pierwsze, pomaga to zniwelować różnice między pokoleniami, zapewniając środowisko pracy, w którym będą czuć się dobrze zarówno obeznani z rozwiązaniami cyfrowymi przedstawiciele młodego pokolenia, jak i starsi pracownicy przyzwyczajeni do tradycyjnych metod. Przedstawiciele starszego pokolenia są w większości przyzwyczajeni do koncentrowania się na jednym zadaniu, podczas gdy młodsi szybko uczą się wykonywać kilka czynności jednocześnie, mimo że w niektórych przypadkach może to mieć niekorzystny wpływ na ogólną wydajność i umiejętność skupienia uwagi. Po drugie, stosowane w miejscu pracy rozwiązania architektoniczne, a także meble można dopasować do potrzeb psychicznych i fizycznych wszystkich grup wiekowych. Najważniejsze, aby wszystkich traktować na równi, nie przypisując żadnej grupie nadrzędnego znaczenia.

Wzornictwo integracyjne
W 2009 roku firma Boston Consulting Group opublikowała raport „The Female Economy”, w którym stwierdziła, że jako grupa kobiety mają większy wpływ na rynek niż Chiny i Indie łącznie. Kobiety odpowiadają za 80–90 proc. decyzji zakupowych podejmowanych w gospodarstwach domowych. Rok 2009 był dla USA przełomowy, ponieważ wtedy po raz pierwszy w historii liczba kobiet i mężczyzn stanowiła taki sam odsetek zatrudnionych. Trzy lata wcześniej tygodnik „The Economist” opublikował dane dotyczące krajów, w których kobiety nie pracują zawodowo. Dane dowodziły, że w tych krajach wzrost PKB był znacznie wolniejszy niż w przypadku krajów o bardziej zróżnicowanej sile roboczej. Ponadto badania wykazują, że w dłuższej perspektywie firmy, których dyrektorami generalnymi są kobiety osiągają lepsze wyniki finansowe. Na tej podstawie można stwierdzić, że praca zawodowa kobiet przynosi korzyści wszystkim: zarówno na poziomie pojedynczej firmy, jak i całego kraju.
Mimo to decyzje dotyczące wzornictwa, rozwiązań i zasad nadal są podejmowane głównie z myślą o mężczyznach. Kobiety napotykają w życiu zawodowym inne wyzwania niż ich współpracownicy. W książce „Włącz się do gry” Sheryl Sandberg, dyrektor ds. operacyjnych Facebooka, przytacza przykład z czasów, gdy pracowała w Google. Będąc w ciąży, korzystała z odległego parkingu, co skłoniło ją do poproszenia przełożonych o wydzielenie specjalnych miejsc parkingowych dla ciężarnych współpracownic i odwiedzających. Wkrótce potem firma Google udostępniła oddzielny parking. Takie rozwiązanie nie zostało zastosowane wcześniej tylko dlatego, że nie pomyśleli o tym założyciele firmy. Sandberg zastanawia się, ile kobiet cierpiało w milczeniu, ponieważ nie chciały prosić o specjalne traktowanie. Inne kobiety biznesu mogą przytoczyć podobne historie. Na ich przykładzie widać, że długa nieobecność kobiet w miejscu pracy doprowadziła do stworzenia środowiska, w którym potrzeby mężczyzn są traktowane jako punkt wyjścia, a kobiety muszą się przystosować, podczas gdy tak naprawdę dostosowania wymaga miejsce pracy.
Odwrócenie tego procesu i koncentracja na potrzebach kobiet już od początkowych etapów projektowania przynosi korzyści, czego dowodem jest stosunkowo niedawny sukces koncepcyjnego modelu samochodu Volvo YCC. W 2004 roku firma Volvo zaprezentowała YCC – samochód zaprojektowany przez kobiety dla kobiet. Volvo przyznaje, że spora liczba rozwiązań projektowych wykorzystanych w YCC została przeniesiona do modeli dostępnych na rynku. Samochód posiadał pięćdziesiąt nowych funkcji, spośród których około dwudziestu zostało wdrożonych do produkcji w innych modelach. Wiele z nich jest bardzo nowoczesnych, np. półautomatyczna skrzynia biegów, system automatycznego uruchamiania/wyłączania oraz system automatycznego parkowania. Model YCC to doskonały przykład wzornictwa integracyjnego (inclusive design) – nowatorskiego sposobu myślenia uwzględniającego potrzeby szerszej grupy ludzi.
Wzornictwo integracyjne, zarówno w postaci specjalnych parkingów, jak i funkcji w samochodzie, staje się coraz bardziej powszechne. To pozwala firmom zapewniać miejsce pracy, w którym przedstawiciele żadnej płci nie są dyskryminowani. Kluczowe dla wzornictwa integracyjnego jest zwiększenie udziału kobiet w sektorze kreatywnym, w którym 83 proc. pracowników stanowią mężczyźni. Najważniejszym aspektem projektowania nowoczesnych miejsc pracy będzie uwzględnianie potrzeb ludzi łączących pracę zawodową z prowadzeniem domu, zarówno kobiet, jak i mężczyzn.

Dwa typy osobowości
Zgodnie ze stosowaną w psychologii definicją introwertyk to osoba koncentrująca się głównie na własnych myślach i uczuciach. Ten typ osobowości zwykle zestawia się na zasadzie przeciwieństwa z osobowością ekstrawertyczną, czyli charakteryzującą się przykładaniem większej wagi do otoczenia fizycznego i społecznego. Te klasyczne definicje przyczyniły się do popularyzacji stereotypów nieśmiałego introwertyka i bezpośredniego, towarzyskiego ekstrawertyka.
Od niedawna zaczęto jednak nie tylko uwzględniać odmienność introwertyków, lecz także traktować ich ze zrozumieniem. Obecnie definicja dobrego pracownika nie jest już równoznaczna z definicją ekstrawertyka. Coraz więcej miejsc pracy jest przystosowywanych do obu typów osobowości i sposobów myślenia. Książka „Ciszej proszę...” Susan Cain obrazuje różnice między ludźmi. Introwertycy potrzebują samotności i cichego kąta, w którym mogą skoncentrować się na wykonywanym zadaniu, podczas gdy dla ekstrawertyków korzystniejsza może być otwarta przestrzeń pełna ludzi i rozmów.
Dzisiejsze środowiska pracy często są lepiej przystosowane do upodobań bardziej towarzyskich pracowników. Jednak coraz większe zapotrzebowanie na szersze spektrum umiejętności sprawiły, że firmy zaczęły zauważać zalety obu typów osobowości. Dlatego wykorzystywanie rozwiązań projektowych dopasowanych zarówno do introwertyków, jak i ekstrawertyków będzie zyskiwać na znaczeniu. Dowodzi tego przeprowadzona przez firmę Leesman ankieta z udziałem 70 tys. respondentów: indywidualna praca przy biurku została uznana za najważniejszy rodzaj pracy.
Wzrost poziomu introwersji – lub może raczej coraz większa świadomość potrzeb ludzi, dla których skupienie wymaga innych niż w przypadku ekstrawertyków warunków – to najważniejszy czynnik pomagający odejść od obowiązującego do niedawna trendu tworzenia otwartych przestrzeni biurowych. Producenci mebli biurowych zareagowali na zachodzące zmiany, poszerzając swoją ofertę o jeszcze skuteczniejsze produkty akustyczne. Choć takie rozwiązanie jest dobre na krótką metę, nie jest tak skuteczne jak przemyślane wzornictwo integracyjne.
Miejsce pracy staje się tyglem kultur. To przyczyniło się do powstania zapotrzebowania na integracyjne wzornictwo i dopasowanie do różnych potrzeb. Według definicji centrum badawczo-rozwojowego IDRC OCAD University, wzornictwo integracyjne (inclusive design) uwzględnia wszystkie różnice między ludźmi, m.in. dotyczące poziomu sprawności, języka, kultury, płci i wieku. Tylko 54 proc. z 70 tys. respondentów ankiety Leesman Index czuje, że sposób, w jaki zorganizowane jest ich miejsce pracy umożliwia im osiągnięcie pełnej wydajności. To znak, że nadszedł czas, aby zacząć projektować w bardziej rozsądny sposób. Pierwszym krokiem jest uświadomienie sobie potrzeby użycia wzornictwa integracyjnego i zastosowanie go. Wdrożenie rozwiązań z tej dziedziny to kolejny krok w stronę innowacyjnych, zrównoważonych i sprzyjających efektywności miejsc pracy.
To bez wątpienia odpowiedni moment, aby spojrzeć na środowisko pracy z nowej perspektywy i zmienić je, przyjmując różnorodność za punkt wyjścia. Tworzenie nowoczesnych miejsc pracy na miarę dekady różnorodności i integracyjnego wzornictwa będzie wymagało wykorzystania interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu technologii, architektury, psychologii i fizjologii.

Na podstawie raportu Trendy 2015 Kinnarps

 

artykuły powiązane

Nowe formy reklamy on-line

Internetowa witryna firmy, mailing i reklama esemesowa już nie wystarczą. Dzisiaj konsumenci oczekują bardziej wyrafinowanej, ale nie natarczywej komunikacji.

Wiecej

Pod dyktando technologii 4K

Targi Integrated System Europe – ISE to święto dla specjalistów z branży audio-video oraz integracji systemów elektronicznych. Na tegorocznej imprezie wyraźnie odcisnęła piętno technologia 4K.

Wiecej

Dostawa prosto na komputer

W usługach hostingowych można przebierać jak w ulęgałkach. Wybór jest tak duży, że podjąć właściwą decyzję nie jest łatwo. Dlatego trzeba odpowiedzieć sobie na kilka podstawowych pytań: co mi jest potrzebne, za ile i po co?

Wiecej